किती वेडा आहे मी… जीच्या वर प्रेम करतो ती नशिबात नाही ….. जी नशिबात आहे तीच्या वर प्रेम करत नाही…


Loading
0 0