ओठांवर आलेले शब्द तसेच सांडून जातात…. मी बोलतच नाही,  डोळ्यांत दाटलेले भाव तसेच विरून जातात…. तिला कळतच नाही.


Loading
0 0