विचारवंत व्हा — शब्दाला शब्द वाढतो व गैरसमज होतो आणि तोच गैरसमज शब्दांतील प्रेम-भाव व्यक्त करतो .


Loading
0 0