Punjabi Love Status 20

Koshish tan Mai bahut kiti C, ਪਾਰ ਤੇਰੇ kabil nahi bn ski .. !!

Topics: