Punjabi Good Morning Status 987

ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੀਆ ਲਕੀਰਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਕੀਰ ਹੋ ਗਏ… ਜਿਸਨੂ ਪੂਜਿਆ ਓਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ…. ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ

Topics: