ੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਵਾਗੂ ਮਹਿਕਾ ਤੁਸੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਛੋੜੇ ਖੁਸੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ ਸੱਤ ਜਨਮਾ ਤੱਕਬਣੇਅਾ ਰ


Loading
0 0