ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੀ ਦਾਤਾਰ ਹਰ ੲਿੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸੀਅਾ ਦੇਵੀ ਹਰ ੲਿੱਕ ਨੂੰ ਪਿਅਾਰ ……….ਸੁਭ ਸਵੇਰਾ ……………………SONU TAHLI VALA……..


Loading
0 0