ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਐਦਾ ਲਗਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆਂ ਹਾਂ gud morning ji


Loading
0 0