ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਲੲੀ ਦੋਨੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ੳੁਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬੁਰਾੲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ???ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ☺?


Loading
0 0