ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਸੀ ਪੱਲੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਸੀ ਰਾਜੀ ❤ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰਾ ਦੋਸਤੋ❤


Loading
0 0