ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੋੲੀ ਮੰਜਿਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਅਾ ??☺ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ???


Loading
0 0