ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦਹਿਲੀਜ ਬਣਿਆਂ ਰਿਹਾ ਔ ਨਾ ਜਾਨੇ ਜੰਦਰਾ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ… ………………ਗਗਨਦੀਪ………………..


Loading
0 0