ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਨੇ ਆ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਦਾ॥ #dhillon


Loading
0 0