ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਅਸੀ ਰੌਗ ੲਿਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ੲਿਕ ਦੌ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਸਾ ਸੀ.. ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਬੈਠੇ dhillon


Loading
0 0