ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਏ ਇਹ ਨੀਲ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ ਉਹ ਗੁਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੁਪਾ ਸਕਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ… ………………ਗਗਨਦੀਪ…..


Loading
0 0