ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਹਿਣਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮੌਜ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ…..! ?❤SHauKeeN Gabru❤?


Loading
0 0