ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.. sweety gill


Loading
0 0