ਓਦੋ ਕੀਨੀ ਸੋਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਲਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ….. ਗੋਦੀ ਚਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ ਜਦੋ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ,,,,,,,,ਬਿਕਰਮ???


Loading
0 0