ਰੋਜ ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ,, ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ.. Raman


Loading
0 0