___♥ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਫਰੇਬੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਈ.. _____♥ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਏ ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਈ :/ RAMAN


Loading
0 0