ਰੰਗ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜਰੋਂ ਬਚਾੲੀ ਰੱਖਦਾ . ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਜਿਨਾ ਹੈਨੀ ,ਪਰ ਸੋਚ ਪੂਰੀ High ਰੱਖਦਾ..


Loading
0 0