ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਤੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਹੂਰ ਮੈ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਵੜੀਏ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ $ūkh……….. 💓💓💓


Loading
0 0