ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਐ . ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ 😂


Loading
0 0