ਅੱਖੀਆਂ ਤੋ ਹੋਈ ਭੁੱਲ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੱਦ ਹੋੳੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਨ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ …..


Loading
0 0