ਸਾਂਵਲੀਏ ਜੇਹੀਏ ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ, ਲਾ ਗਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਰੋਜ। ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਨੀ, ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੇ ਯੋਗ।


Loading
0 0