ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ , “ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਡ ਦੂੰ “…….. . . . . . . ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ” ਜੇ ਤੂੰ Online ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ


Loading
0 0