ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਵੇ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਝਗੜੇ, ਵਾਲੇ ਡੰਡੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ;ਡਿਪਟੀ,ਨੱਤੀਆਂ ਨਾੲਿਬ ਬਣੀਆਂ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸ਼


Loading
0 0