ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਓ ਤੇਨੂੰ ਕਿਉ ਨਾ ਤਾਰੂਗਾ.., ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਸਵਾਰਦਾ ਓ ਕਦੀ ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰੂਗਾ..! ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੴ


Loading
0 0