ਕਾਹਲੀ ਕੀਤਿਅਾ ਵਿਗੜਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ… ਸਬਰ ਰੱਖਿਅਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦਾ…. ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ੳੁਤੇ…. ਸੁਖ ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰੂਰ ਮਿਲਦਾ….ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ


Loading
0 0