ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ…….. ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਦੁਨਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ…. ਸੁਣਿਆਂ ਏ…ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ…… ਚਲੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…. Sandhu


Loading
0 0