Punjabi Bhakti – God Status 593

☆☆☆☆☆ੴ☆☆☆☆☆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਓਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ

Topics: