☬ ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ☬ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਦੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨੀ ਸਕਦਾ। ☬ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ☬


Loading
0 0