ਮਾਂ ਰੋੲੇਅਾ ਨਾਂ ਕਰ ੲਿਸ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹਾਲ਼ਤਾਂ ਨੂੰ„ ਕਿੳੁਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ੲੇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਅਾਂ ਨੂੰ„ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਅਾਂ ‘ਚ ਮੋੜ ਦੇਊ.. …click to read full status


Loading
0 0