Punjabi Bebe Bapu Mother Status

ਮੈਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਾਹਤੋਂ ਮੈ ਝੱਲਾਂ ਰੋਹਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲ ੳੁਤੇ ਹੋਣ ਸਭ ਰੀਜਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ, ਫੇਰ ਕਾਹਤੋਂ

Topics: