ਮੈਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਾਹਤੋਂ ਮੈ ਝੱਲਾਂ ਰੋਹਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲ ੳੁਤੇ ਹੋਣ ਸਭ ਰੀਜਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ, ਫੇਰ ਕਾਹਤੋਂ


Loading
0 0