प्रेम कस असत ते मला बघायचंयभरभरून तुझ्यावर एकदा प्रेमकरायचंय..श्वास घेत तर प्रत्येक जण जगतो,पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासातजगायचंय …….


Loading
0 0