मन गुंतायला वेळ लागत नाही… मन तुटायलाही वेळ लागत नाही… वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला…….


Loading
0 0