ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं;त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.


Loading
0 0