Marathi Love Status New 47

ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं;त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.

Topics: