प्रेम एक आठवण आहे…. हळूवारपणे जीवलग माणसाशी ह्रदयात केलेली साठवण आहे…


Loading
0 0