तु कोणाशी पण बोल, पण ज्या दिवशी मी नाही बोलणार त्या दिवशी तु रडशील.कारण तुला असे वाटणार की ,पंजा छक्का सोबत बोलून…….मी माझा एक्का गमावलाय..


Loading
0 0