ફોટાઓ ભલે ‪#‎delete‬ કરી નાખ્યા હોય…પણ, મારી સ્મૃતિમાં એ પળ આજેય કેદ છે…


Loading
0 0