ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਤ status ਪਾਉਨੇ ਅਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਚ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ show ਈ ਨੀ ਹੁੰਦੀ।???


Loading
0 0