ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ Engineer ਸੀ, school ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ Dil ਲਾਉਣ ਜਾਈ ਦਾ ।….☺☺


Loading
0 0