ਆ ਗਈ call ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ__ ? ਲਗਦਾ number ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ___ ? ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ phone, ? hello ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਕੌਣ ? ? Airtel ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਰੋਣ-ਧੋਣ


Loading
0 0