ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ “ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇਆ”ਕੁੜੀ ” ਮੈਂ ਕਾਲਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆਂ ਆਪਣੇਪਾਪਾ ਦੀ Audi ‘ਚ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ?? … …..ਮੁੰਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ” ਮੈਂ ਬੱਸ ‘


Loading
0 0