ਮੰਗਤਾ… ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਦੇਦੋ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੋਹਣਾ ਨੋਜਵਾਨ SMART ਹੋ ਕੇ ਭੀਖ ਮੱਗ ਰਿਹਾ ਏ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਕ ਚੁੰਮੀ ਦੇਦੋ… ………………..ਗ


Loading
0 0