ਸੁਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ Facebook. ਡੀਜਲ/Petroll ਤੇ ਨੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀ ਤਾ ……. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. ਇਕ ਦੂਜੇ ਇਹ ਪੁਛਦੇ ਤੇਰ


Loading
0 0