ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋ ਬੋਲ ਤੇ ਆਹ ਜਾਹਲੀ ਬਣੀਆ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ… ………………..ਗਗਨ……………………


Loading
0 0