ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆ ਮੇਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਵਰਗੀ ਬੂਥੀ ਮੈਂ ਕਿੳਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ bullet ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇਰੀ activa ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ


Loading
0 0