Funny Punjabi Status 4360

ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਰੂਪ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ , ‘ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗ਼ਾ . . . . . ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹੋਂਗੇ ‘,, . . . ‘ ਇਹ ਬੰਟੀ ਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ

Topics: