ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਏ। ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ,ਅਪਣੇ ਛੱਡਣ ਖਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਏ


Loading
0 0